Kategorie

Informacja

Śledź nas na Facebooku

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.jmmobile.pl (zwany dalej Sklepem) jest: JM-MOBILE Mariusz Adamaszek, ul. Mydlarska 1, 34-100 Wadowice, NIP 551-236-38-14, REGON 362096181, tel. + 48 790 657 797; + 48 33 873 16 51, adres poczty elektronicznej: sklep@jmmobile.pl.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Klientem.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień podczas składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.jmmobile.pl.
 6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod nr tel + 48 790 657 797 lub + 48 33 873 16 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@jmmobile.pl. Cena za połączenie telefoniczne według stawki operatora z usług którego korzysta dzwoniący.

§2 Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.jmmobile.pl są fabrycznie nowe.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.jmmobile.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Informacje o produktach znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.jmmobile.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep intern etowy www.jmmobile.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 5. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient będzie o tym informowany drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu w miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep jmmobile.pl zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§3 Złożenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.jmmobile.pl oraz e-mailem na adres sklep@jmmobile.pl.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

§4 Płatności

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
 • płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24
 • przelew bankowy na rachunek bankowy nr 61 1050 1100 1000 0092 1384 0623 dane beneficjenta JM-MOBILE Mariusz Adamaszek, ul. Mydlarska 1, 34-100 Wadowice, NIP 551-236-38-14, REGON 362096181, tel. + 48 790 657 797; + 48 33 873 16 51, adres poczty elektronicznej: sklep@jmmobile.pl.


§5 Realizacja i wysyłka zamówienia

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
 2. Zamówione towary są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:
  • Firma Kurierska DPD: 1-5 dni roboczych. Koszt: 14 zł netto (dotyczy wysyłek krajowych)
  • Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie (prosimy zapytania o koszty wysyłki kierować na maila: sklep@jmmobile.pl)
 3. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy jmmobile.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu.
 4. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@jmmobile.pl.
 5. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego poniżej.
 6. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu
 7. Zamówione towary można również bezpłatnie odebrać osobiście z siedziby Sklepu (ul. Mydlarska 1, 34-100 Wadowice) po uprzednim uzgodnieniu terminu.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: JM-MOBILE Mariusz Adamaszek, ul. Mydlarska 1, 34-100 Wadowice, NIP 551-236-38-14, REGON 362096181, tel. + 48 790 657 797; + 48 33 873 16 51, adres poczty elektronicznej: sklep@jmmobile.pl.
 3. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: sklep@jmmobile.pl.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 5. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, Sklep dokona Klientowi zwrotu wartości produktu wraz z opłatą za przesyłkę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 6. Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Zwrot opłaty za przesyłkę dotyczy sytuacji, gdy zwracane jest zamówienie w całości.
 8. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta)

§7 Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: JM-MOBILE Mariusz Adamaszek, ul. Mydlarska 1, 34-100 Wadowice, wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienie nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.jmmobile.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 6. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym jmmobile.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym jmmobile.pl.

§8 Dane osobowe

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy www.jmmobile.pl.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego jmmobile.pl oznacza dostępność towarową, jednak w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2016 roku.